Διάγνωση αναγκών και προσδοκιών

Ανάλυση του 2ου σταδίου της διαδικασίας πώλησης