Διαχείριση Σχέσεων με πελάτες -Εκπαιδευτικό Video

Παρουσίαση των γενικών αρχών και του γενικού πλαισίου για την διαμόρφωση ενός συστήματος διαχείρισης με πελάτες με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Καλή απόλαυση


Βέργας Δ.
Who Am I?

Μελετώ τον ανθρώπινο εγκέφαλο πολλά έτη τώρα και έχω πειστεί οτι είναι το σημαντικότερο όργανο μας. Αλλά μια στιγμή ... ποιός μου το λέει αυτό?

Other Posts
Search By Tags