Διαχείριση Σχέσεων με πελάτες -Εκπαιδευτικό Video

Παρουσίαση των γενικών αρχών και του γενικού πλαισίου για την διαμόρφωση ενός συστήματος διαχείρισης με πελάτες με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Καλή απόλαυση


Βέργας Δ.