Με μια ματία κρίνουμε αν κάποιος είναι έμπιστος ή όχι

Δείτε το video για να δείτε ότι κρίνουμε κατά πόσο κάποιος είναι έμπιστος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου δηλαδή με μια ματιά.

Αυτό αποδεικνύει τις απίστευτες δυνατότητες του εγκεφάλου.

Τι σημαίνει αυτό στις πωλήσεις; Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στην έμφάνισή μας, στην στάση του σώματός μας και στον τρόπο που στεκόμαστε.

Who Am I?

Μελετώ τον ανθρώπινο εγκέφαλο πολλά έτη τώρα και έχω πειστεί οτι είναι το σημαντικότερο όργανο μας. Αλλά μια στιγμή ... ποιός μου το λέει αυτό?

Other Posts
Search By Tags