top of page
5e2729d6361a1f4407da1326cdfc0b4d6fca05de.jpeg

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διάρκεια: 5 ώρες 

Τρόπος: Online & Δια ζώσης

Αφορά: Στελέχη και εμπλεκόμενο προσωπικό στην διαμόρφωση στρατηγικής και διαχείριση πελατών

Η διαχείριση πελατών είναι μία συστηματική προσέγγιση για την δημιουργία, την διατήρηση και την επέκταση των σχέσεων που έχουμε με τους πελάτες.

Συστηματική προσέγγιση σημαίνει ότι υπάρχει στρατηγική για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, υπάρχουν διαδικασίες και μεθοδολογίες για τον τρόπο διαχείρισης των πελατών και ότι τα παραπάνω εκτελούνται από το προσωπικό με συστηματικό τρόπο.

Στόχος της διαχείρισης των πελατών είναι να δημιουργούμε σχέσεις με νέους πελάτες, να φροντίζουμε να διατηρούμε τους υφισταμένους πελάτες, να μειώνουμε την απώλεια των πελατών και τέλος να επεκτείνουμε τις σχέσεις που έχουμε με τους πελάτες δηλαδή να αυξήσουμε τα έσοδα που έχουμε από τους πελάτες μας.

 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται τα μοντέλα διαχείρισης πελατών καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται ανάλογα με τον ποιο μοντέλο διαχείρισης ακολουθεί η επιχείρηση μας.

Μαθησιακοί Στόχοι

τι θα μάθουμε

✓ να κατανοήσουμε τις παραμέτρους για μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης πελατών

✓ να προσδιορίσουμε ποιο μοντέλο διαχείρισης ταιριάζει στην επιχείρηση μας

✓ να μάθουμε τις ενέργειες που απαιτούνται για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης πελατών

✓ να μάθουμε πως παρακολουθούμε, μετράμε και βελτιώνουμε ένα σύστημα διαχείρισης πελατών

Ενδεικτικές Ενότητες

  • Μοντέλα διαχείρισης πελατών

  • Μοντέλο Πωλήσεων / Εξυπηρέτησης

  • Διαμόρφωση Στρατηγικής Διαχείρισης πελατών

  • Στόχοι και μετρήσεις 

  • Διαδικασίες και τεχνικές εφαρμογής διαχείρισης πελατών

  • Διαστάσεις ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών

  • Η χρήση της τεχνολογίας στην διαχείριση πελατών

bottom of page