top of page

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

+2.650

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

+20.000

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

+10.000

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρέχονται online και δια ζώσης. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε οργανισμού. 

 

01 NeuroSales

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βελτίωσης των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης των πελατών, που βασίζεται στα επιστημονικά ευρήματα της Νευροφυσιολογίας και της Διοίκησης Ποιότητας.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

02 Ποιοτική Εξυπηρέτηση

Η διαφοροποίηση με βάση το προϊόν είναι πολύ δυσκολότερη από την διαφοροποίηση των υπηρεσιών, ειδικά στις επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα.

Η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την διαφοροποίηση της κάθε επιχείρησης.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Πειθώ 
Η τέχνη του περίτεχνου λόγου

Η ικανότητα να πείσουμε τους άλλους πάντα ήταν ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας στην  προσωπική μας και επαγγελματική μας ζωή.

Η τέχνη της πειθούς έχει αναλυθεί διεξοδικά απο αρχαιοτάτων χρόνων απο τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όπως ο κορυφαίος Αριστοτέλης, ο Λογγίνος, ο Κικέρων αλλά πολλοί σύγχρονοι.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Διαχείριση Εντάσεων
Παράπονα & Εντάσεις

Οι εντάσεις είναι αναπόφευκτες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, κυρίως λόγω της ανθρώπινης φύσης και της διαφορετικότητας που υπάρχει στην σκέψη και αντίληψη των ανθρώπων.

Συνεπώς εφόσον δεν μπορούν να αποφευχθούν το σημαντικότερο είναι να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά ώστε να επιλύονται όσο το δυνατόν συντομότερα και να περιορίζονται οι ζημίες που προκαλούν στις σχέσεις των ανθρώπων.

Το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η διαχείριση των εντάσεων στον εργασιακό χώρο δηλαδή εντάσεις είτε με πελάτες είτε με συναδέλφους.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Follow Up

Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις πωλήσεις πρέπει να κάνουμε follow up (Ανάδραση στην Ελληνική)  δηλαδή να επικοινωνούμε συστηματικά με τους πελάτες μας είτε για να αποκτήσουμε κάποιες πληροφορίες που χρειαζόμαστε είτε για να διατηρήσουμε την επαφή μας με τους πελάτες μας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται τρόποι και τεχνικές για την διενέργεια αποτελεσματικών follow up σε πελάτες

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Τηλεφωνικές Πωλήσεις

Ζούμε σε μια εποχή σχεδόν όλες οι μορφές επικοινωνίας και όλες οι εργασίες μπορούν να εκτελεστούν μέσω τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αποτελεί βασικό εργαλείο πωλήσεων και η αποτελεσματική του χρήση και επικοινωνία μέσω αυτού είναι κρίσιμης σημασίας για τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι κανόνες και οι τεχνικές για την διενέργεια τηλεφωνικών πωλήσεων σε πελάτες.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Παρουσίαση Προϊόντων & Υπηρεσιών

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα της διαδικασίας πωλήσεων είναι η παρουσίαση των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο τρόπος με τον οποίον παρουσιάζονται τα προϊόντα και υπηρεσίες είναι λανθασμένος καθώς εστιάζουν κυρίως στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών αυτών.

 

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύεται ο τρόπος για την αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις πώλησης.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Διαχείριση Πελατών (CRM)

Η διαχείριση πελατών είναι μία συστηματική προσέγγιση για την δημιουργία, την διατήρηση και την επέκταση των σχέσεων που έχουμε με τους πελάτες.

Συστηματική προσέγγιση σημαίνει ότι υπάρχει στρατηγική για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, υπάρχουν διαδικασίες και μεθοδολογίες για τον τρόπο διαχείρισης των πελατών και ότι τα παραπάνω εκτελούνται από το προσωπικό με συστηματικό τρόπο.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται τα μοντέλα διαχείρισης πελατών καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται ανάλογα με τον ποιο μοντέλο διαχείρισης ακολουθεί η επιχείρηση μας.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Διαπραγματεύσεις Πωλήσεων

Όσοι εργαζόμαστε στον τομέα των πωλήσεων, η ανάπτυξη των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων και στρατηγικών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Προκειμένου να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα στις πωλήσεις θα πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε διαπραγμάτευση πωλήσεων γνωρίζοντας πώς να προετοιμαστούμε και πώς θα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα με αμοιβαία οφέλη για εμάς και τους πελάτες μας (win-win)

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρουσιάζονται βασικές τεχνικές διαπραγματεύσεων πωλήσεων, χρήσιμες δεξιότητες και κοινώς χρησιμοποιούμενες στρατηγικές και εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Ποιοτική Επικοινωνία

Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να πούμε ένα πράγμα. Οι λέξεις που θα επιλέξουμε ο τόνος της φωνής μας και η στάση του σώματος μας μεταφέρουν στο συνομιλητή το μήνυμα που θέλουμε να προσπαθούμε να μεταδώσουμε. Συχνά όμως αυτό πως είναι ομιλητής μας προσλαμβάνει μπορεί να μην είναι αυτό που του επικοινωνήσαμε. Προφανώς υπάρχουν και χίλιοι τρόποι για να ακούσει κάποιος αυτό που ο άλλος λέει.

Είναι φανερό λοιπόν πως η απλούστατη καθημερινή διαδικασία ‘του λέω κάτι σε κάποιον’ δεν είναι τόσο απλή και γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη αν συνυπολογίσουμε την δική μας συναισθηματική διάθεση, την συναισθηματική διάθεση του συνομιλητής μας καθώς και το επίπεδο της προσοχής και συγκέντρωσης του ανθρώπου που πρέπει να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα.

 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται τεχνικές για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας στον χώρο εργασίας που επηρεάζει σφόδρα την επίτευξη των στόχων μας και την εξέλιξη της καριέρας μας

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

Η Αυταπάτη στην Εξυπηρέτηση & Εργασιακούς Χώρους

Είμαστε άραγε τόσο καλοί επαγγελματίες όσο νομίζουμε ότι είμαστε; είναι το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε τόσο δύσκολο ή /και προβληματικό; είναι η δουλειά την οποία κάνουμε τόσο σημαντική; είναι σωστό ότι εμείς κάνουμε σωστά την δουλειά μας αλλά οι πελάτες και οι συνάδελφοι μας δημιουργούν προβλήματα και δεν μας καταλαβαίνουν;

Είναι η πραγματικότητα έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε ή έχει διαστρεβλωθει;

 

Όταν ‘ζούμε΄σε ένα κόσμο που όλα μας δικαιώνουν τότε το πιο πιθανό είναι να ζούμε μέσα στο κουτί της αυταπάτης, μιας κατάστασης που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και την παραλλάσσει και μας εμποδίζει να δούμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι.

 

Η επίδραση της αυταπάτης στις επιχειρήσεις είναι τεράστια και έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα καθώς μας εμποδίζει στην ανάπτυξη αληθινών και ανθρώπινων σχέσεων με τους πελάτες και τους συναδέλφους μας.

 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύεται η αυταπάτη καθώς και οι επιπτώσεις που έχει στα επιχειρησιακά αποτελέσματα αλλά και στην προσωπική μας ζωή.

Δείτε την περιγραφή του προγράμματος

bottom of page